Tuesday, October 30, 2007

Fredagsmøte 9.november

Vi skal velge ut ett hovedtema til diskusjon på neste møte. Vi har fått inn noen forslag. Stem på ett av forslagene eller send inn ditt eget forslag til Guro. Vi bestemmer oss ca. 1 uke i forkant av møtet.

Nytt forslag fra Martina:

  • Video av Gerda Geddes 2 stemme

Nytt forslag fra Vito:

  • Hvordan tilby Taiji-kurs for arbeidsledige eller langtids sykemeldte om formiddagen. (Kontakt med NAV om subsidiering kan være aktuelt.) 2 stemmer

KOM MED FLERE TEMAER !!

Under følger tidligere forslag til hovedtema for fredagsmøter.

  • Foredrag av Mikkelai – hovedoppgave om taiji og qigong. 3 stemmer
  • Helse – behandling; taiji – qigong; egne opplevelser/behandling/effekt 5 stemmer
  • Bruk og effekt av Taiji / push hands / Qigong / meditasjon i hverdagen og på arbeidsplassen
  • MAP – martial arts for Peace. Hva gjør vi fremover?
  • Fremvisning teater – bakgrunn – Kristin
  • Bilder og historier fra sommerkursene, samt presentasjon av neste sommerkurs
  • Seeds of Silence
  • Avslutning før jul med gløgg og kos.
Referat fra tidligere møter kan leses ved å trykke på emneord fredagsmøter til høyre på siden .....