Wednesday, October 3, 2007

Fredagsmøter på Norsk Taiji Senter

Neste medlemsmøte blir fredag 9.november kl.19:00 - 21.00.

Vi velger ut ett hovedtema til diskusjon på hvert møte. Under følger noen forslag til hovedtema for neste fredagsmøte.

> Foredrag av Mikkelai – hovedoppgave om taiji og qigong.
> Helse – behandling; taiji – qigong; egne opplevelser/behandling/effekt
> Bruk og effekt av Taiji / push hands / Qigong / meditasjon i hverdagen og på arbeidsplassen
> MAP – martial arts for Peace. Hva gjør vi fremover?
> Fremvisning teater – bakgrunn – Kristin
> Bilder og historier fra sommerkursene, samt presentasjon av neste sommerkurs
> Seeds of Silence
> Avslutning før jul med gløgg og kos.
> KOM MED FLERE TEMAER !!

HOVEDTEMA er fremdeles åpent. Vi har fått inn noen forslag. Stem på ett av forslagene over eller send inn ditt eget forslag til hovedtema til Guro på mail. Vi bestemmer oss ca. 1 uke i forkant av møtet