Tuesday, October 30, 2007

Referat fra fredagsmøte 12.oktober 2007

Vi var 8 medlemmer tilstede på medlemsmøtet fredag 12.oktober: Mikkelai, Pål Jakob, Pamela, Lovisa, Hilde, Kjell, Jasminka og Guro.

Vi gikk rett på hovedtema denne gangen, Kinatur i påsken 2008, da det var mye som skulle gjennomgås.Turen begynner å utkrystallisere seg. Det var alminnelig enighet om at det opplegget som ble skissert er fryktelig spennende. Prisen er fremdeles uklar, men etter at vi nå har strukket turen noe, er ny antagelse for prisen kommet opp i ca. 20.000 kr pr. hode.

De som ønsker å være med må regne med at de må binde seg før 1.november. Innen den tid må det betales inn et depositum som sikkerhet. Videre informasjon og arbeid med Kinaturen vil heretter ikke komme i fredagsmøtene, men i egne møter.

Neste medlemsmøte blir fredag 9.november kl.19:00.HOVEDTEMA er foreløpig åpent. Innspill tas imot. Vi har flere alternativer. Følg med på bloggen, kommenter og foreslå.