Friday, November 16, 2007

Referat fra fredagsmøte 9.november

Frode, Atle, Kristin, Martina, Wenche, Gunnar, Jasminka, Hilde, Kjell og Guro var på møtet.

Vi startet opp med nøtter og te og en lite diskusjon av hvordan det går med bruken av bloggen og nettet. Kjell og Eivind jobber med nettet, og det legges opp til en del endringer på sidene våre. Bl.a. blir Kinaturen mer fremhevet. Martina ønsket seg en oversikt over kurs i en mer oversiktlig kalender på nettet. Guro sender over sin egenproduserte utgave til Kjell.

Så var det over til hovedtemaet. Wenche fortalte om bakgrunnen for sin artikkel på nettet. Alle hadde forskjellige opplevelser og historier og bakgrunn for hvorfor man holder på med enten taiji- eller qigong-trening. Det ble diskutert årsaker til hvorfor man fortsetter treningen, metoder for å tilnærme seg opplevelsene på, effekt av mat, healing av skader og effekter av qigong og taji på helse og humør. Gunnar fortalt til slutt om polaritetsterapien som han driver i taiji-senteret på fredager.

Vi kom etterhvert fram til at den største effekten kanskje er at man blir mer sensitiv og lærer seg til å lytte bedre til signaler fra kroppen samt å kjenne igjen hva som kan gi god eller dårlig utvikling og reagere mer riktig. Kort sagt; Vi hører bedre etter!

Det var spennende å høre de forskjellige historiene samt å sammenligne erfaringer med forskjellige lærere og situasjoner vi tildels har hatt i fellesskap.

Neste møte blir fredag 14.desember. Det er stor fare for at det blir gløgg med mandler og rosiner + pepperkaker på denne tilstelningen rett før jul.