Monday, December 3, 2007

Siste trening med pushing hands før jul blir onsdag 12.desember

Siste pushing-hands trening for medlemmer blir onsdag 12.desember.

Vi starter opp igjen etter jul onsdag 16.januar.