Sunday, March 30, 2008

Egentrening mandag for medlemmer

Vi er tilbake fra Kina med ny glød i blikk og inspirasjon til mer intensiv trening.

Alle medlemmer som ønsker mer tid til praktisering, tilbys derfor å komme på senteret hver mandag mellom kl.16:30 - 17:30. Treningen er et nytt gratis tilbud til medlemmene, og vi håper så mange som mulig har anledning til å benytte seg av dette.

Treningen blir egen- basert slik at det ikke vil være organisert opplæring.

Hva som trenes blir opp til de som kommer, og alle oppfordres til å hjelpe hverandre etter beste evne.
.
.
Velkommen!