Saturday, March 1, 2008

Fredagsmøte 7.mars - tema på møtet

Møtet starter kl.19.00 med et foredrag som holdes felles for medlemmene og for deltagere til Kinaturen.

Foredrag holdes av Mikkelai Downing og er basert på hans Masteroppgave. Tema for foredraget er:

Taijiquan og qigong:
En studie av treningens åndelige dimensjon
- med hovedfokus på den klassiske tradisjonens opprinnelse og utvikling

Etter foredraget fortsetter vi møtet med samtaler, te og snacks.