Sunday, March 9, 2008

Tema for fredagsmøte 11.april 2008

Vi skal velge ut ett hovedtema til diskusjon på møtet 11.april. Vi har en del tidligere forslag. Stem på ett av forslagene ved å sende mail til Guro eller send inn ditt eget forslag. Vi annonserer tema ca. 1 uke i forkant av møtet.

Under følger tidligere forslag til hovedtema for fredagsmøter.

  • Framvisning av video av Gerda Geddes
  • Bruk og effekt av Taiji / push hands / Qigong / meditasjon i hverdagen og på arbeidsplassen --> 1 stemme(r)
  • MAP – martial arts for Peace. Hva gjør vi fremover? --> 1 stemme(r)
  • Fremvisning teater – bakgrunn – Kristin
  • Bilder og historier fra sommerkursene, samt presentasjon av neste sommerkurs
  • Seeds of Silence - Community practice, hvorfor?

Vi har fått inn flere forslag til tema 11. april.

  • Meridianer i akupunkturbehandling - Magnhild --> 2 stemme(r)
  • 5 elementer - teori og sammenhenger - Magnhild

Artikler om tidligere møter kan leses ved å trykke på emneord fredagsmøter til høyre på siden .....