Wednesday, May 7, 2008

Tema på møtet fredag 9.mai

Hovedtema på medlemsmøtet 9.mai blir:
  • Bruk og effekt av Taiji / push hands / Qigong / meditasjon i hverdagen og på arbeidsplassen

Møtet blir en åpen diskusjon mellom medlemmene på hvordan deres hverdag influeres av treningen. Bidra med å lytte eller bidra med å fortelle, begge deler er like viktig.

Det blir også anledning til å komme med innspill om aktiviteter som kan være aktuelle å supplere med.

Pamela er tilbake fra Kina, og har sikkert noe å fortelle oss derfra.

Velkommen skal dere være !