Monday, June 30, 2008

Seeds of Silence i sommer

Det vil avholdes Seeds of Silence i løpet av sommeren som vanlig.

De to neste Seeds of Silence blir på lørdag 12.juli og lørdag 8.august foran Nobels fredssenter kl.11:00 – 13:00.