Friday, November 7, 2008

Operataket stengt for vinteren

Det blir pause i den faste morgentreningen fra nå. Operataket er stengt og fremmøtet i den mørke sesongen er lavt. Vi starter opp igjen til våren!