Monday, May 11, 2009

"Øst møter vest" er avsluttet

Fotoutstillingen "Øst møter Vest" i Kunstpassasjen ved Jernbanetorget T-banestasjon var så vellykket at den ble forlenget en ekstra måned fra 15. mars til 17. april. Utstillingen åpnet offisielt med en åpningessermoni i Kunstpassasjen mandag 16. februar. Et høydepunkt fra åpningen var spontant besøk av Steinar Ofsdal, som akkomapanjerte Norsk Taiji Senter med vakkert fløytespill til Seeds of Silence Taijiquan. Han ble med videre til taijisenteret etterpå hvor Pamela Hiley fortalte om det overraskende møtet med Steinar Ofsdal og studentene hans på markedet i Beijing i forbindelse med en planleggingstur før jubileumsreisen. Steinar hadde uttrykt ønske om å lære sverd og vi fikk en fin demonstrasjon på dette hvor Pamela svinget sverdet til hans fløytespill. Se også øvrig program fra åpningen.

Mens utstillingen pågikk var det Seeds of Silence i Kunstpassasjen tirsdags morgener. Les mer under Undergrunns Taiji.

Utstillingen ble avsluttet med en enkel sermoni fredag 17. april i Kunstpassasjen (Se program). Det ble overrakt fotografier fra utstillingen både til Bjørn Ridmark, kommunikasjonssjef i Oslo T-Banen og Mr. Zhang Yajin, førstesekretær ved Kulturkontoret til den Kinesiske Ambassade i Oslo. Bjørn Ridmark understreket at det hadde vært en meget spesiell og uvanlig populær utstilling for T-banen. Han fortalte at han hadde fått flere telefoner fra folk som berømmet utstillingen og syns det var treffende og artig med en utstilling på T-banestasjonen som hadde reise som tema.
Elever og lærere ved Norsk Taiji Senter demonterte til slutt i fellesskap utstillingen og gikk i samlet tropp med bildene tilbake til Skur 49 hvor det var medlemssmøte med lærer-elevene fra nåværende og tidligere Teachers Training på Norsk Taiji Senter.

Norsk Taiji Senter takker på nytt prosjektgruppen for en fantastisk innsats - Martina Kaufmann, Erikka Fyrand, Tone Dalen, Pål Jakob Walstad og Pamela Hiley.

Bildene fra turen ble tatt av Morten Rudland, Kristin Hestad, Erikka Fyrand, Pål Jakob Walstad, Mikkelai Downing, Hilde Barstad, Magnhild Bugge, og Gunnar Pedersen.

Tusen takk til T-banen for samarbeidet.

Vi takker våre sponsorer;
ICA – International Corporate Art
Lime Venture AS
Jan Andreas Bakke