Thursday, November 18, 2010

Jule-Qi fest - fredag 10.desember kl.19.00

Da står Jule-Qi festen på Norsk Taiji Senter for døren, og her kommer første introduksjon:

Jule-Qi festen er åpen for alle som har eller ønsker tilknytning til Norsk Taiji Senter.

I år vil vi servere gløgg, snacks, varm mat og lett underholdning. Vi satser på musikk, framføringer av ymse slag og kanskje også dansende nisser? Hvem vet.

Siden vi lager felles mat, må vi ha påmelding i form av registrert innbetaling til konto nr: 7087.05.11556. Festen koster kr.100,-.
Merk innbetalingen med navn og Jule-Qi fest så får vi registrert den riktig. Meld dere på i god tid, og senest innen 7.desember.

Monday, November 8, 2010

Fredagsmøte 12.november kl.19.00

Invitasjon til dialog om Taiji og Entreprenørskap

"Før trodde jeg at entreprenørskap var å skape noe nytt som har verdi. Nå vet jeg at entreprenørskap er å manifestere verdien og visjonen jeg allerede har inne i meg. Før startet jeg virksomheter ved å prøve å tvinge frem noe som ikke eksisterte. Nå vet jeg at jeg kan utvikle ny virksomhet ved å la visjonen manifestere og organisere seg selv."

Om Kristian:
Kristian er kursansvarlig på Senter for Entreprenørskap ved Universitetet i Oslo, og han utvikler nå en egen virksomet som oppstartscoach. Han har studert Taiji i ca 4 år og går på Teacher's Training ved Norsk Taiji Senter.

Tidligere har Kristian gjort tre oppstarter, og jobbet som rådgiver og prosjektleder hos blant andre Innovasjon Norge, Universitetet for Miljø og Biovitenskap, Semco og NTNU Entrepreneurship Center.

Tema for kvelden:
Kristian forteller hvordan Taiji har påvirket hvordan han lever og jobber med entreprenørskap. Deretter dialog om hvordan hver av oss kan manifestere våre egne visjoner i våre prosjekter og virksomheter.

Mer informasjon om Kristian:
http://kristiancollinberge.com

Velkommen til et nytt inspirerende fredagsmøte på Norsk Taijisenter.