Sunday, November 4, 2012

Medlemsmøte fredag 09.11 kl.19.00 Vålerenga Kirke menighetshus

MERETE SPARRE: ”Fra Vest til øst og tilbake. Min reise mellom to medisinske verdener”


Merete Sparre har i sin yrkesutøvelse og i sitt liv stått i krysningspunktene; mellom øst og vest, mellom alternativ- og skolemedisin, mellom gammelt og nytt, tro og viten - og mellom syk og frisk. Hun vil dele noen tanker med oss om hvor hennes møte med Østen førte henne og om det å ha et livsoppdrag som et "OG"!

Merete Sparre er psykomotorisk fysioterapeut. Hun var en av Norsk Taiji Senters første elever og har trent og undervist taiji i mange år. Hun har blant annet arbeidet mye med ME og quigong. Hennes bok ”Balansenøkler - om å balansere kroppen og livet” kom ut i 2009. Les mer på www.tropos.no  

Påmelding snarest til line@taiji.no

NB! Ny dato for juleqifest 07.12.12! Lars forteller om sine erfaringer fra Wudangshan.

Alle kan bli medlemmer i Norsk Taiji Senter. Det er mulig for ikke-medlemmer å delta på alle medlems­aktivitetene, men da mot en avgift på kr 100,- pr. gang.

VELKOMMEN!